Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / 2 februarie - Ziua Mondiala a Zonelor Umede

2 februarie - Ziua Mondiala a Zonelor Umede

01.02.2019   254 
 

Mîine, 2 februarie, se sărbătorește Ziua Mondială a Zonelor Umede, sub deviza "Zonele umede și schimbările climatice", și are scopul de a determina publicul larg să conștientizeze importanța conservării și utilizării raționale ale acestor zone, ca soluție împotriva schimbărilor climatice.

Zonele umede pot fi vulnerabile la schimbările climatice, fiind afectate de schimbările de temperatură, precipitații, creșterea nivelului mării și evenimente extreme. Zonele umede pot juca, de asemenea, un rol important în abordarea noastră în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, prin captarea și stocarea carbonului pentru a reduce gazele atmosferice cu efect de seră și pentru a asigura rezistența la pericole precum inundațiile, creșterea furtunilor și creșterea nivelului mării.

Republica Moldova a ratificat Convenţia asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională, în special ca habitat pentru pasările acvatice prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XVI din 14 iulie 1999 şi a devenit membru al acestei Convenţii în iunie 2000 atunci cînd zona „Lacurile Prutului de Jos", a fost inclusă în Lista zonelor umede de importanţă internaţională.

A doua zonă umedă acceptată de Secretariatul Convenţiei este reprezentată de aria naturală „Nistrul Inferior", care cuprinde sectorul de luncă a Nistrului de Jos dintre comunele Copanca şi Palanca.

În septembrie 2005 în Lista zonelor umede de importanţă internaţională a fost inclusă zona „Unguri-Holoşniţa".

În prezent avem 3 zone umede cu o suprafaţă totală de 94705 ha.

Întru respectarea obligaţiilor asumate, urmare a ratificării Convenţiei şi îndeplinirii prevederilor pct. A.2 din Planul de acţiune în domeniul creării reţelei ecologice naţionale, teritoriul vizat a fost inclus în Legea nr. 1538 - XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Conform acestei legi, zonelor umede de importanţă internaţională li s-a atribuit statut de protecţie.

Prin Hotărârea Guvernului  nr. 665 din 14.06. 2007 a fost aprobat Regulamentul - cadru al zonelor umede de importanţă internaţională, care stabileşte sarcinile, principiile generale de gestionare şi finanţare, precum şi regimul de pază şi protecţie a zonelor umede de importanţă internaţională.

Autorităţilor publice centrale şi celor locale, agenţilor economici, beneficiarilor de terenuri proprietate publică şi privată le aparţine responsabilitatea de starea ecologică a zonelor umede şi sînt chemaţi să depună eforturile necesare pentru menţinerea, protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural din cadrul zonelor umede.

 

Mariana Bujag, serviciul relații publice și informare

Contact: 067555200

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.10.2019
   Total vizitatori - 1508734
 
Acces Rapid