Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Condițiile cu privire la aprobarea plăților și a efectuării folosințelor silvice accesorii

Condițiile cu privire la aprobarea plăților și a efectuării folosințelor silvice accesorii

19.04.2019   285 
 

În scopul folosirii raționale a produselor nelemnoase a pădurii, recuperării cheltuielilor și compensării prejudiciului cauzat gospodăriei silvice prin recoltarea ierbii, pășunatul vitelor și amplasarea stupinelor în fondul forestier, în conformitate cu art.38;44 ale Codului silvic,  Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri,  Regulamentul privind recoltarea ierbii și pășunatul vitelor pe terenurile fondului forestier, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.740 din 17 iunie 2003,  Agenția "Moldsilva"  a emis ordinul nr.70 din 15 aprilie 2019 ord._70_din_15.04.19.pdf cu privire la aprobarea plăților și a efectuării folosințelor silvice accesorii și permiterea amplasării gratuite a stupinelor în pastoral (la cules) și valorificarea resurselor melifere pe terenurile fondului forestier gestionat, apicultorii înregistrați la primării și care dispun de pașapoarte a prisăcii.

Amplasarea se efectuează cu acordul întreprinderii silvice care gestionează terenul, cu eliberarea biletului silvic ce indică locul, termenul, cantitatea folosințelor și restricțiile corespunzătoare, biletele fiind eliberate exclusiv de întreprindere. Pășunatul este permis în pădurile degradate cu productivitate redusă, în salcîmete cu vîrste de peste 15 ani, neafectate de alunecări sau procese de eroziune. În aceeași ordine de idei se interzice pășunatul în fondul ariilor protejate de stat, în parchetele exploatate în curs de regenerare, în pădurile amplasate în fîșiile riverane de protecție a apelor, în arboretele natural-fundamentale (cvercinee, fag, frasin, carpen), pe terenurile în care arboretele sînt esențial afectate de uscari în masă sau calamități naturale și este strict interzis pășunatul caprinelor și ovinelor în fond forestier.

Perioada pășunatului vitelor în păduri se stabilește de la 1 mai pînă la 1 octombrie a anului în curs, norma de pășunat în păduri se stabilește în mărime de cel puțin 3ha pentru un animal adult și 1ha pentru un animal tînăr. Plățile pentru recoltarea ierbii și pășunatul vitelor în fondul forestier proprietate publică de stat, au fost stabilite de către Agenție "Moldsilva" (în condițiile și în mărimile prevăzute în anexa ordinului respectiv).

Pentru a facilita accsesul vitelor spre pășunile comunale, se pot organiza trecători prin fondul forestier după cerințele stabilite.

Totodată, întreprinderile silvice subordonate vor exercita un control permanent asupra respectării regulamentelor nominalizate, inclusiv asupra respectării termenelor, locurilor și normelor de pășunat, neadmiterea construcțiilor gardurilor, barajelor, ocoalelor, stînilor. Specialiștii Agenției "Moldsilva" vor asigura monitorizarea procesului de recoltare a ierbii, de pășunat al vitelor și de amplasare a stupinelor în fondul forestier.

 

19.04.2019

Date de contact:

Serviciul relații publice și informare

Contact: 067555200

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 08.10.2019
   Total vizitatori - 1508530
 
Acces Rapid