Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Colaborare cu mediul academic pentru dezvoltarea fondului forestier

Colaborare cu mediul academic pentru dezvoltarea fondului forestier

15.05.2020   132 
 

15 mai Chișinău - Dumitru Cojocaru directorul  Agenției „Moldsilva” a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului academic, doctor habilitat profesor Gheorghe Postolache, Şeful Laboratorului Geobotanică şi Silvicultură de la Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”  și domnul Petru Cuza, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. În cadrul acestei discuții au fost trecute în revistă ultimele evoluții în domeniul menținerii și conservării patrimoniului natural al pădurilor existente, promovarea și extinderea terenurilor cu vegetație forestieră, dar și probleme actuale de conservare in situ şi ex situ a diversității plantelor din pădurile Republicii Moldova.

         Comunicarea cu mediul academic, instituțiile din domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, cu cercurile largi ale societății, au devenit deja o tradiție, fiind practicate de conducerea  Agenției „Moldsilva”, inclusiv prin organizarea și desfășurarea de simpozioane, seminare, diverse ateliere de lucru cu tematica managementului forestier.

În acest scop, s-a stabilit că în vederea activizării procesului de comunicare și excluderii practicii interpretărilor greșite și propunerilor neîntemeiate, pe alocuri lipsite de argumentare științifică și logică din partea unor actori politici, asigurării transparenței în procesul decizional, sporirii nivelului de pregătire a personalului silvic, precum şi pentru promovarea educației forestiere și a prestigiului profesiei de silvicultor, în termeni proximi, să fie organizat un simpozion internațional tehnico-practic, cu invitarea unui cerc larg de specialiști cu tangență în domeniul vizat.

Totodată, s-a convenit reconstituirea Consiliului Tehnico-Științific al Agenției „Moldsilva”, cu participarea personalităților marcante, care au contribuit la dezvoltarea științei, inovării și cercetării în domeniul forestier și cinegetic.  Acest suport tehnico-științific va contribui  la determinarea direcțiilor principale și prioritare de activitate în domeniul forestier și cinegetic, coordonarea activităților investigațiilor științifice, în cadrul fondurilor forestier și cinegetic, integrării cercetărilor științifice în silvicultură, optimizării și stabilirii sarcinilor curente pentru cercetarea silvică, asigurarea utilizării rezultatelor cercetărilor la planificarea și efectuarea activităților ce țin de folosirea, regenerarea, paza și protecția pădurii.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 04.06.2020
   Total vizitatori - 1916249
 
Acces Rapid