Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Instruiri în domeniul respectării climatului de integritate pentru angajații Agenției ”Moldsilva”.

Instruiri în domeniul respectării climatului de integritate pentru angajații Agenției ”Moldsilva”.

21.05.2020   117 
 

20 mai Chișinău - conducerea Agenției ”Moldsilva” și angajații aparatului central al Agenției ”Moldsilva” au participat la o ședință de lucru cu reprezentanții Centrului Național Anticorupție, avînd temă de discuții ”Integritatea profesională a agentului public și necesitatea sporirii gradului de responsabilitate a personalului implicat în efectuarea controlului de stat”.

            Subiectele ședinței de lucru s-au axat pe aspectul postevaluare a integrității instituționale ale Agenției ”Moldsilva” și întreprinderilor de stat din subordine, urmărind  cultivarea integrității în sectorul public şi a climatului de toleranţă zero la corupţie în cadrul entităţilor publice, precum și parcurgerii etapelor ulterioare evaluării testării integrității profesionale și anume - descrierea riscurilor de corupție, analiza factorilor generatori de risc cu emiterea recomandărilor de îmbunătățire a climatului de integritate instituțională.

            În cadrul ședinței de lucru a fost prezentat cadrul național de reglementare, măsurile de asigurare a integrității, mecanismele de control a integrității în sectorul public, etc.

            Potrivit Legii integrității nr. 82 din 25.05.17, Centrul Național Anticorupție este responsabil de aplicarea măsurilor de control al integrităţii în sectorul public, prin evaluarea integrităţii instituţionale, testarea integrităţii profesionale, și gestionarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici.

            Ședința de lucru a fost însoțită de numeroase întrebări acordate de angajații Agenției, precum: situațiile ce vizează cadourile, situațiile de conflict de interese, testarea integrității angajaților entităților publice, implementarea codului de etică și deontologie, etc.

            De asemenea un aspect aparte al discuțiilor s-a axat și pe subiectul ultimelor controale ecologice efectuate de către colaboratorii Inspectoratului pentru Protecția Mediului în fondul forestier al ocoalelor silvice Buțeni și Bozieni din cadrul Întreprinderii de Stat ,,Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Hîncești-Silva”, precum și la Ocolul silvic Vatici din cadrul Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei”,  precum și necesitatea sporirii gradului de responsabilitate a personalului implicat în acțiunile de control pentru consolidarea climatului de integritate al instituțiilor în cauză.

Astfel, reprezentanților Centrului Național Anticorupție le-au fost aduse  la cunoștință despre implementare neconformă a Instrucțiunilor privind controlul operativ în fondul forestier proprietate publică a statului de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, fără ca să existe un temei pentru punerea la îndoială a legalității, cât și comiterea unor abateri de la tehnica procedeului, în condiții în care Inspectoratul a fost deja avertizat în repetate rînduri asupra inadmisibilității obstrucționării cadrului normativ în domeniul forestier.

În altă ordine de idei, s-a menționat și faptul că toate controalele efectuate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului în ultima perioadă de timp în fondul forestier de stat n-au avut drept temei fapte flagrante și nici scopul de a evalua și a determina desfășurarea lucrărilor de sezon. În rezultatul acestor acțiuni s-a reușit, cu certitudine, denigrarea autorității organelor silvice de stat, dezinformarea publicului larg și a societății civile, desfigurarea opiniei publice, distragerea atenției societății de la unele probleme ecologice cu adevărat serioase precum: incendiile de vegetație și a gunoiștilor, managementul deșeurilor, poluarea apelor, managementul pădurilor comunale și a terenurilor cu vegetație forestieră în concordanță cu principii de management durabil a apelor și terenurilor agricole etc.

În context, de părți au fost agreate unele măsuri ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare, precum: identificarea și analiza vulnerabilităților și riscurilor de corupție în efectuarea controlului de stat din partea instituțiilor responsabile, evaluarea cadrului normativ / departamental aferent activităților de control, aprecierea nivelului de asigurare a climatului de integritate instituțională la efectuarea acțiunilor de control, chestionarea agenților publici din cadrul entităților publice de control, etc

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 04.06.2020
   Total vizitatori - 1916191
 
Acces Rapid