Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Precizare la Acordul de parteneriat în domeniul prelucrării lemnului

Precizare la Acordul de parteneriat în domeniul prelucrării lemnului

14.09.2020   305 
 

 

Spațiul mediatic din Republica Moldova a fost invadat de informații false cu referință la pretinsa intenție a Agenției ”Moldsilva” de a comercializa masă lemnoasă peste hotarele țării. Declarăm, cu toată responsabilitate, că aceste zvonuri nu reflectă adevărul, iar cei care au făcut abuz de declarații și concluzii false, au interpretat eronat un Acord de parteneriat și colaborare cu un agent economic din Uniunea Europeană.

În realitate, lemnul recoltat de către întreprinderile pentru silvicultură este realizat populaţiei, agenţilor economici şi/sau se prelucrează nemijlocit la secţiile specializate din cadrul entităților subordonate. Din totalul de masă lemnoasă recoltată în urma tratamentelor silvice, cca 7-12% este lemn de lucru, care începînd cu anul 2017 se acumulează constant în stocul entităților silvice din cauza lipsei solicitărilor din partea agenților economici din țară. La fel, în lipsa cerințelor pieței interne, entitățile silvice stagnează și nu au cerere pentru producția lemnoasă prelucrată.

         Astfel, capacitatea de asimilare a volumului de lucru exploatat este minimală. Ca rezultat, lemnul de lucru nerealizat se deteriorează , iar pierderile anuale ale statului în acest sens sunt enorme. Din acest deziderat, precum și în vederea implementării unor proiecte ce țin de diversificarea pieței pentru producția lemnoasă prelucrată în asortiment de către entitățile silvice subordonate al Agenției ”Moldsilva”, recent a fost semnat un acord de parteneriat cu un agent economic,din Uniunea Europeană.

Acordul de parteneriat își propune să promoveze și să realizeze:

         a) acordarea de asistență reciprocă pentru activitățile de diversificare a pieței pentru producția lemnoasă prelucrată în asortiment de către întreprinderile silvice subordonate Agenției ”Moldsilva”;

         b) programe și proiecte comune cu incidență în domeniu;

         c) sprijin reciproc în realizarea campaniei de prelucrare și comercializare;

         d) orice alte activități care au efect în progresul dezvoltării activităților de prelucrare a lemnului în cadrul ramurii silvice.

         Dorim să punem capăt speculațiilor referitor la acest acord de parteneriat. Punctăm că nu este vorba de realizare de către Agenția ”Moldsilva” a masei lemnoase, nu este vorba de monopolizarea domeniului prelucrării lemnului, nu este vorba de realizarea prioritară către un agent economic a masei lemnoase. Și mai mult,  nu va merge agentul economic prin pădure și va selecta arborii ce urmează a fi secționați, precum se încearcă a vehicula în presă. Este doar un Acord de parteneriat, privind implementarea unor programe comune, care va contribui la dezvoltarea activităților comerciale cu produse lemnoase prelucrate, stimulând astfel reanimarea unităților de prelucrare a lemnului și de asigurare cu suport financiar în activitatea întreprinderilor silvice de stat.

         Implementarea acordului de parteneriat va crea premize de dezvoltare a unităților de prelucrare a lemnului, precum și  va avea și un impact social, astfel va fi posibilă păstrarea/reîncadrarea efectivului de angajați din cadrul celor 33 secții / sectoare de debitare și prelucrare a lemnului, de asemenea va fi posibilă reluarea fabricării semifabricatelor tăiate, cherestea tivită, dulapi și țăruși prismatici specii frasin, stejar, salcâm, etc., ce va contribui la sporirea considerabilă a volumului de producție marfă fabricată din lemn, prin crearea în acest scop a peste 160 noi locuri de muncă pentru populația din regiunile rurale ale republicii, îmbunătățind și starea socială a populației, în același timp, profitul obținut urmând a fi redirecționat pentru modernizarea secțiilor / sectoarelor, inclusiv prin achiziționarea tehnicii, uneltelor, utilajelor și accesoriilor performante pentru prelucrarea lemnului, precum și implementarea noilor tehnologii de prelucrare a masei lemnoase.

            Agenția ”Moldsilva” este deschisă pentru parteneriat și cu alți factori cointeresați, care să oferă cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea procesului de prelucrare / valorificare a masei lemnoase recoltate în urma tratamentelor silvice din pădurile proprietate publică, că doar numai implementarea unor soluții viabile în domeniul valorificării/prelucrării masei lemnoase,  poate să ofere orientare strategică a silviculturii din Republica Moldova în direcția unei dezvoltări durabile având implicații majore asupra întregii economii naționale.

         Accentuăm că, fără o transpunere fermă și un consens cât mai larg din partea autorităților și factorilor interesaţi relevanţi, privitor la soluţiile practice care se impun, se prelungeşte o stare de fapt care a generat instabilitatea în domeniul sectorului de prelucrare a lemnului, o totală lipsă de predictibilitate reducând implicit aportul acestuia la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi a creşterii economiei naţionale.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 19.01.2021
   Total vizitatori - 2268350
 
Acces Rapid