Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Reforma ÎS ”ÎSC Manta-V” Cahul – spre beneficiul angajaţilor şi a silviculturii

Reforma ÎS ”ÎSC Manta-V” Cahul – spre beneficiul angajaţilor şi a silviculturii

06.01.2021   414 
 

 

Punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr 890/2020 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, prin fuziunea a două entităţi silvice Manta-V Cahul şi Silva-Sud Cahul, cu activitatea ulterioară în baza Silva-Sud Cahul, a provocat mai multe reacţii şi opinii controversate din partea unor angajaţi cu probleme de integritate. Toate acestea fără a ţine cont de faptul că procesul de reorganizare a fost iniţiat în baza managementului defectuos şi a activităţii deplorabile a entităţi silvice Manta-V Cahul. Controlul riguros, ce a survenit la primele semnale de alarmă, a confirmat activitatea deplorabilă a întreprinderii, depistând, în acelaşi context, tăieri ilicite, delapidări în fondul forestier şi încălcări ce nu pot asigura dezvoltarea durabilă a silviculturii şi cinegeticii.

Totodată, se constată faptul că întreprinderea ÎS ”ÎSC Manta-V” în cea mai mare parte a anului 2019 a activat cu pierderi din activitate, situaţie repetată şi în primele 9 luni ale anului 2020, respectiv - 998,73 mii lei (2019) şi -1400,5 mii lei (2020).

Sinteza sumelor restante la impozite şi taxe şi alte plăţi faţă de bugetul consolidat ale întreprinderii de stat, întocmită în conformitate cu datele Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, la situaţia din 30.09. 2020 prezenta următoarea realitate:

- datorii față de personal - 1171,6 mii lei;

- datorii privind asigurările sociale și medicale - 196,44 mii lei;

- datorii față de buget - 339,3 mii lei.

Nu sunt îmbucurătoare nici  rezultatele înregistrate la 6 ianuarie 2021 cu datorii creditoare în sumă de 1437,9 mii lei, inclusiv:

- datorii față de personal - 725,0 mii lei;

- datorii privind asigurările sociale și medicale - 80,70 mii lei;

- datorii față de buget - 632,20 mii lei.

Rezultatele aceluiaşi control vorbește şi despre calitatea joasă a lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinate exploatării, a corectitudenii încadrării arborilor de extras pe categorii de diametre și corectitudinii repartizării arborilor pe clase de calitate. Reieșind din cele menționate se denotă o atitudine iresponsabilă a personalului silvic antrenat la lucrările respective.

 

 

Revenind la argumentarea reorganizării acestor întreprinderi de stat, vom menţiona că are drept scop dinamizarea rolului proprietății publice în structura economiei naționale, la menținerea de performanțe sociale şi profituri rezonabile, precum și optimizarea cheltuielilor administrative, livrării bunurilor și/sau prestării calitative a serviciilor pădurii către populație.

Comasarea entităților silvice va permite ca întreprinderea de stat reorganizată să dispună de autonomie financiară. Activitatea  se va efectua din contul veniturilor colectate de la realizarea produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii la prețuri rezonabile către populație și instituțiile bugetare. De asemenea, contează în acest sens și inițiativa consulului raional Cahul în vederea comasării acestor două entități silvice.

Managementul comun al resurselor va aduce o serie de oportunități economice. Principalul avantaj ţine de viziunea centralizată atât asupra activității de gestiune durabilă a pădurii, cât și a resurselor implicate. Aspectele de redimensionare a aparatului administrativ și de conducere vor condiționa eficientizarea efortului resurselor umane, dar și o viziune managerială uniformă și echilibrată.

Prin urmare, fuziunea întreprinderilor va reduce cheltuielile de administrare a întreprinderii absorbite, va spori eficiența activităților statutare și va raționaliza procesul de gestionare a activității economico-financiare și manageriale a bunurilor proprietate publică de stat, astfel scopul fuziunii întreprinderilor în cauză este livrarea bunurilor și serviciilor importante pentru societate la un nivel corespunzător.

În urma reorganizării entităților silvice vor fi economisite, anual, mijloace bănești în sumă de cca. 2455,5 mii lei,  surse ce urmează a fi redirecționate pentru asigurarea funcționalității actualelor păduri, precum și a lucrărilor de extindere a fondului forestier național.

O altă certitudine ţine de angajaţi. Întregul colectiv al Manta-V Cahul, după reorganizare, se va regăsi în noua structură, cu majorarea salariilor. Desigur, nu şi cei care şi-au permis să încalce legea.

De asemenea, odată cu optimizarea costurilor și cheltuielilor entității publice, urmare a procesului de reorganizare, se estimează că vor fi reduse prețurile la lemnul de foc realizat către populație și alți beneficiari.

În concluzie vom menţiona că argumentele expuse, au fost analizate minuţios şi consultate din punct de vedere economic şi juridic. Deocamdată însă, ele nu sunt pe înţelesul directorului ÎS ”ÎSC Manta-V”, care în speranţa păstrării fotoliului, încearcă să manipuleze oamenii din subordine cu diverse acţiuni de protest, ce deja depăşesc limita legală şi cea a bunului simţ. Cei care se lasă antrenaţi în asemenea acţiuni trebuie să înţeleagă că managerii vin şi pleacă, iar situaţia actuală de incertitudine va spori datoriile întreprinderii şi va provoca dificultăţi economice ce nu vor aduce nici bunăstarea oamenilor şi nici a entităţii silvice. Iar Hotărârea Guvernului, desigur, va fi pusă în aplicare în modul stabilit de lege.

Ordin_376.PDF

Demers.PDF

Raport.PDF

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 19.01.2021
   Total vizitatori - 2268262
 
Acces Rapid