Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Reacția Agenției Moldsilva la acuzațiile privind gestionarea proastă a pădurilor

Reacția Agenției Moldsilva la acuzațiile privind gestionarea proastă a pădurilor

25.08.2016   1615 
 

Agenția "Moldsilva" dezaprobă sinteza prezentată în cadrul unei conferințe de presă, cu participarea reprezentantului Expert -Grup, asupra managementului fondului forestier, care a fost redată într-o manieră neprofesională, mai mult decît atît, vorbitorul nu are tangență cu activitatea acestui domeniu și a încercat să se expună asupra Raportului Curții de Conturi, unde și-a prezentat propria viziune, astfel concluzionînd eronat unele aspecte fără studierea prealabilă și profesională a subiectului și consultării specialiștilor din domeniu. Raportul_Curtii_de_Conturi.docx

Astfel constatăm complet eronate și nu corespund realității și cadrului legal, cum ar fi subiectul „delimitării și înregistrării fondului forestier". Comunicăm că, lipsa amenajamentelor silvice pentru pădurile gestionate de către APL, alți deținători, constituie principalul obstacol pentru evidența de stat a terenurilor fondului forestier, care nu poate fi ținută decît la nivel de fond forestier național.

La fel nu corespunde realității și informația despre „reformele din sectorul forestier care nu sunt inițiate de 15 ani". Amintim că, reforma sectorului forestier național a fost ințiată în cadrul unui proiect al Bancii Mondiale în anul 2012 acum fiind în proces de ajustare și consultare publică.

Totodată  mai inforamăm, că doar prin decizia Guvernului se produc transferuri, cedări sau schimb de terenuri forestiere. Mai menționăm că întreprinderile silvice subordonate efectuează lucrări de extindere a vegetației forestiere pe terenurile altor deținători prin contract și sunt retransmise spre gestiune după atingerea stării de masiv, acest teren nefiind fond forestier  de stat, gestionat de către Agenția Moldsilva.

De asemenea, o abordare eronată  a fost și în subiectul privind arenda fondului forestier. Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau recreere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.187 din 20.02.2008,  în perioada anilor 2008-2012 au fost transmise în arendă 15034,074 ha terenuri silvice, fiind încheiate 842 contracte de arendă.

Menționăm că toate sectoarelor fondului forestier au fost transmise în arendă prin organizarea licitațiilor publice cu privire la atribuirea în arendă a fondului forestier conform Hotărîrii sus-menționate.

Astfel, în prezent între Agenţia „Moldsilva" şi alţi beneficiari, sunt încheiate 637 contracte de arendă pe o suprafaţă totală de 6221.8782ha, ceea ce constituie 1,9 % din suprafata totală de 336474 ha a  fondului forestier gestionat de catre Agenţia „Moldsilva". Menționăm că 594 contracte sunt atribuite în scop de recreere cu suprafaţa de 1456.7572 ha ce constituie 0,45 % din suprafata fondului forestier şi 43 contracte sunt atribuite în scop de gospodărire cinegetică cu  suprafaţa de 4765.121 ha care constituie 1,5 % din suprafaţa fondului forestier. 

Pe parcursul ultimilor ani agenția a înaintat mai multe proiecte de modificare a Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 187 din 20.02.2008, prin care se solicita și mărirea plății pentru arenda fondului forestier corelat la condițiile social-economice și conjuncturii pieții.

Prin urmare informăm, că conform Hotărîrii Guvernului nr. 770 din 17 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere, a fost modificat cuantumul plății pentru arenda fondului forestier. Astfel plata pentru arenda fondului forestier în scop de recreere a fost majorată de la 4025 lei la 19092,37 lei pentru un hectar.

În concluzie reiterăm faptul că Agenția Moldsilva  întreprinde o serie de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi, în contxtul în care acest raport a fost prezentat în martie 2016 și continuă să omită lacunele din sistem și din procesul de gestinore a fondului forestier național.

Totodată suntem deschiși pentru colaborare cu specialiștii, experții și societatea civilă pentru reformarea instituțională a sectorului forestier.

 

Serviciul de presă, 022 277 260

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.10.2019
   Total vizitatori - 1508773
 
Acces Rapid