print
Sâmbătă marcăm Ziua Naționlă de Înverzire a Plaiului
25.10.2018
783

Agenția ”Moldsilva” , pe 27 octombrie 2018, va da start lucrărilor de regenerare în fondul forestier național. Acțiunile respective vor avea loc în 24 de entități silvice subordonate, acestea vor include: lucrări de plantare a arborilor, ajutorarea regenerării naturale prin semănatul sub masiv, lucrări de completare cu puieți, scoaterea și sortarea acestora din pepiniere, crearea secțiilor de semănături și repicaje în pepenierile silvice.

Pentru executarea lucrărilor de plantare şi completare a culturilor silvice, precum şi pentru dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, în cadrul campaniei de înverzire a Plaiului Natal, entităţile silvice au crescut în pepinierele silvice peste 16 milioane de puieţi cu un spectru de 60 specii, ce va fi utilizat atât pentru necesitățile proprii cât și pentru necesitățile Autorităților Publice Locale de nivel I și II, agenților economici, altor instituții și la solicitare. 

Acțiunile date vor contribui la regenerarea pădurilor și extinderea suprafețelor ocupate cu vegetație forestieră, amenajarea spațiilor verzi precum și la îmbunătățirea condițiilor de mediu


Pentru informații suplimentare:

  Nicolae Munteanu, Inginer – şef silvic -  022 27 79 59,

   Petru Rotaru, Şef Direcţie FFAPPA -  022 27 24 25.

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.