Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Fondul forestier național / Resursele cinegetice

Resursele cinegetice

 

Lumea animală, ca un component de bază al biocenozelor naturale, joacă un rol important în menţinerea echilibrului ecologic. Un şir  de specii de animale servesc drept surse pentru obţinerea unor materii prime industriale, medicinale, produselor alimentare şi altor valori materiale, necesare pentru satisfacerea populaţiei şi ale economiei naţionale, alte specii sunt utilizate în scopuri ştiinţifice, cultural-educative şi estetice.

Gospodăria cinegetică este una din ramurile de folosire  a resurselor naturale, sarcinile principale ale căreia sunt  protecţia, folosirea raţională şi reproducerea fondului cinegetic de stat. Animalele de interes vânătoresc şi multitudinea de  terenuri  de vânătoare  constituie  Fondul cinegetic  unic de stat al Republicii Moldova (fond cinegetic). Fondul cinegetic  este un complex unic şi indivizibil, care nu  se supune privatizării sau transferării în altă formă de proprietate decât cea publică. 

Fondul cinegetic național este compus din totalitatea speciilor de interes cinegetic și habitatul acestora.Fauna cinegetică reprezintă resurse naturale regenerabile și sunt folosite în condițiile legislației cinegetice în vigoare.

În data de 1 martie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 298 din 30.11.2018 vînătorii și fondului cinegetic.Conform acestei legi, 

„(1)Fondul cinegetic este un bun public, un complex unic și indivizibil, de interes național şi internațional, care nu se supune privatizării sau transferării în altă formă de proprietate decît cea publică.

Relaţiile în domeniul protecţiei şi folosirii animalelor domesticite precum şi a animalelor întreţinute în captivitate sau semicaptivitate în scopuri economice, ştiinţifice, cultural-educative şi estetice sunt reglementate de legislaţia în vigoare.

Orice activitate care schimbă starea fondului cinegetic în rezultatul degradării habitatului natural, condiţiilor de reproducere şi căilor de migraţie a animalelor  se efectuează  numai cu respectarea cerinţelor care asigură protecţia lor.

Scurt istoric 

Pe teritoriul României şi Moldovei de azi vânătoarea se practică din cele mai vechi timpuri. Urme ale vânătorii si ale oaselor animalelor vânate in aşezămintele din epoca de piatra, inscripţiile pe pietre de înmormântare sau picturile cu animale din peşteri demonstrează ca oamenii s-au îndeletnicit cu vânatul de mii de ani. In perioada mezolitica, coarnele sau craniile de animale erau folosite pentru fabricarea de bijuterii si situri de înmormântare, iar arcul a început sa devină o unealta comuna de vânătoare pentru toate tipurile de vânat.

Dacii, strămoşii noştri, au stabilit lupul ca fiind simbolul lor si purtau capete si piei de lup in vârfurile ţăruşilor ca steaguri totemice de bătălie. Cronicile grecilor antici si a romanilor menţionează deseori vânătoarea ca si ocupaţie.

Astăzi, în Moldova, vânatul este un bun public, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor în care acesta î-şi exercită funcţiile sale ecobiologice. Este protejat de Stat prin setul de legi şi acte normative. Dobândirea vânatului se permite numai în limitele termenilor stabiliţi prin Lege pentru fiecare specie de vânat prin eliberarea autorizaţiilor speciale de către autorităţile de resort.

Lucrări speciale de îngrijire a faunei sălbatice 

În scopul asigurării menţinerii echilibrului numeric al populaţiilor elementelor faunistice şi în special al vânatului, în plan calendaristic, pe parcursul anului în fondul forestier sunt implementate următoarele acţiuni:

- în lunile decembrie-februarie se completează hrana şi sarea, mai ales în zonele cu mult vânat, se eliberează potecile de acces şi se combate hotărâtor braconajul;

- în lunile de primăvară-vară şi în special aprilie-iunie, majoritatea speciilor de vânat au pui. Pentru dezvoltarea lor este necesar de asigurat liniştea. În acest sens se limitează accesul populaţiei în zonele de reproducere a vânatului, se exclud efectuarea lucrărilor silvotehnice în astfel de zone. În lunile aprilie-mai se încheie însămânţarea şi se întreţin ogoarele de hrană pentru vânat. Se  combat răpitoarele cu pene, în principal a ciorilor şi coţofenelor. La sfârşitul lunii mai-începutul lunii iunie se recoltează frunzare pentru hrănirea complementară a vânatului. În fazanerii se asigură hrana şi îngrijirea corespunzătoare a efectivelor;

- în lunile de vară se acordă atenţie protejării vânatului util care este ocupat cu creşterea puilor. Se recoltează furaje pentru hrana complementară, se întreţin ogoarele de hrană. Se construiesc şi se repară instalaţiile cinegetice şi de transport;

- în lunile de toamnă, la stabilirea locurilor şi a numărului de exemplare ce urmează a se vâna sunt evitate aglomerările ce pot conduce la pagube în culturile forestiere;

- pentru fauna sălbatică folositoare cât şi pentru crescătorii o atenţie deosebită se atrage asigurării adăposturilor corespunzătoare, se face inventarierea la hrana complementară colectată şi depozitată, se efectuează în continuare combaterea braconajului;

- în timpul vânătorii se urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor de vânătoare pentru fauna sălbatică de interes vânătoresc, la care vânătoarea este permisă.

Despre vânat şi vânătoare 

Una dintre definițiile vânătoarei presupune că vânătoarea este acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia.

În Republica Moldova vânătoarea este o îndeletnicire sportivă şi se permite în condiţii şi termeni prevăzuţi prin Lege. Persoanele care practică acest sport se numesc vânători şi trebuie să fie bine instruiţi din punct de vedere al tehnicii securităţii, al cunoaşterii comportamentului vânatului, dar şi din punct de vedere al eticii vânătoreşti, adică, să cunoască şi să posede arta culturii cinegetice.

Principalele specii de vânat sedentar din fondurile de vânătoare gestionate sunt: cerbul comun, cerbul-cu-pete, mistreţul, căpriorul, fazanul. Dinamica principalelor specii de vânat din fondul cinegetic gestionat de Agenţia „Moldsilva" se prezintă în tabelul 1.

  Tabelul 1. Dinamica principalelor specii de vânat din fondul cinegetic gestionat de Agenţia „Moldsilva”

Denumirea speciilor

Anii de referinţă

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Cerb comun

530

567

486

506

305

217

221

224

170

220

310

319

273

292

296

410

Cerb cu pete

 

 

 

 

224

184

205

249

249

255

298

334

396

434

466

579

Căprior

4008

3782

3404

3665

4081

4864

4856

4904

5236

6160

6026

6775

7029

6968

7372

8555

Mistreţ

1768

2167

2086

2054

2143

1695

1731

1936

1672

2097

2213

2623

1751

1586

1697

2074

Fazan

 

 

 

 

3721

3015

3244

3411

4304

4148

4134

4921

5435

6378

6061

7789

Vulpe

 

 

 

 

4771

5786

5756

4560

4392

4983

5355

5310

3708

3781

3813

4641

Lup

 

 

 

 

52

70

53

86

92

83

80

93

58

37

69

98

Vânătoarea în fondul forestier administrat de Agenția „Moldsilva” este permisă doar în condiţiile și prevederile legislaţiei. Termenele de vânătoare sunt redate în Anexa nr. 1 la Legea 298/2018. 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 29.05.2024
   Total vizitatori - 4492140
 
Acces Rapid