Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Proiectul-pilot Clima East Moldova

 

Proiectul vizează pășuni și terenuri forestiere degradate situate în zona Parcului Național Orhei (PNO). Proiectul prevede elaborarea unor sisteme inovative de gestionare a pajiștilor și pădurilor comunitare pe întregul teritoriu al parcului, inclusiv reabilitarea a 500 ha de pășuni și împădurirea a 150 ha de terenuri erodate și non-productive, precum și inventarierea complexă a pajiștilor comunale (5890,92 ha) din cadrul PNO și elaborarea planurilor de management.

Parcul Național Orhei include 18 comune din 4 raioane: Orhei, Strășeni, Călărași și Criuleni. Deși în majoritatea comunităților din zona PNO sunt terenuri destinate pășunatului, adeseori aceste resurse sunt epuizate. Capacitatea pajiștilor existente în PNO de a asigura animalele domestice cu hrană este de trei-patru ori mai mică decît numărul de animale în regiune. Acest lucru duce la pierderea biodiversității, micșorarea și fragmentarea zonei de pădure, ceea ce reprezintă factorii de stres pentru flora și fauna autohtonă.

Actualmente sunt finalizate studiile de teren, care au inclus studiul stațiunii și al vegetației (inventarierea florei, identificarea speciilor nocive pentru animale), studiul solului (analiza chimică a solului, identificarea sectoarelor afectate de procesele erozionale), evaluarea resurselor de apă, evaluarea productivității pășunilor, studiul modului de gestionare și utilizare a pajiștilor în prezent.

În baza informațiilor colectate au fost elaborate recomandări privind restabilirea sectoarelor de pajiști și urmează să fie elaborate amenajamente pastorale - un document complex care cuprinde măsuri tehnice, organizatorice şi economico-financiare necesare pentru gospodărirea și ameliorarea pajiştilor, și este valabil pentru o perioada de 10 ani.

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 29.05.2024
   Total vizitatori - 4492166
 
Acces Rapid