Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Programul EUFORGEN în Republica Moldova

 

EUFORGEN este un program de colaborare între ţările europene care vizează conservarea eficientă şi utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere, facilitarea schimbului de material genetic şi informativ, precum şi creşterea gradului de conştientizare publică cu privire la necesitatea de a conserva resursele genetice forestiere. Programul a fost creat de Institutul Internaţional pentru Resursele genetice ale Plantelor (IPGRI) pe lângă FAO, care din 2006 se numeşte „Bioversity International". Acest program a fost înființat în octombrie 1994 ca mecanism de implementare a prevederilor Rezoluţiei 2 a Conferinţei Ministeriale de la Strasbourg privind protecţia pădurilor în Europa (MCPEE). Activitatea programul EUFORGEN este finanțată de către țările membre ale acestuia prin plata cotizațiilor anuale stabilite.

Activitatea programului, până în prezent a fost desfășurată în patru faze. Republica Moldova a participat pentru prima dată, ca membru, la faza a III-a (2005-2009) a programului.

Pentru perioada 2015-2019 Republica Moldova s-a angajat, prin intermediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), să participe ca membru la faza a V-a a programului EUFORGEN.

Participarea Republicii Moldova la acest program este importantă din punct de vedere a încadrării în rețeaua pan-europeană pentru resursele genetice forestiere, a utilizării durabile a acestora, pentru dezvoltarea potențialului diversității genetice a ecosistemelor forestiere și adaptarea lor la efectul schimbărilor climatice.

În cadrul acestui program Republica Moldova are la îndemână un instrument foarte util în procesul de constituire a unei baze de date standardizate și de monitorizare a resurselor genetice forestiere. Este vorba despre portalul EUFGIS, care reprezintă o platformă online unde pot fi introduse și consultate datele standardizate și georeferențiate cu privire la conservarea Resurselor Genetice Forestiere la nivel european. Pentru mai multe detalii:

 

 

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 29.05.2024
   Total vizitatori - 4492179
 
Acces Rapid